Địa chỉ

25A ngõ 120 Yên Lãng , Đống Đa, Hà Nội

Số điện thoại

0975 150 010

Email

spahaianhtrimun@gmail.com

Liên Hệ